عارف اکبری

الان ماسک: سایبرتراک رو میخرید یا از این به بعد وانت معمولی بسازم!!!

ایلان ماسک میگوید: "تسلا خوشحال می‌شود وانت معمولی بسازد اگر سایبر تراک بفروش نرود"

سایبرتراک با طراحی چشمگیر آلومینیومی خارجی و فرم هندسی قابل توجه، بیشتر به یک موزیک ویدئو در فیلم وست وورلد میخورد تا یک وانت داخل خانه. اما نکته همین جاست، او گفته بود می‌خواهد چیزی بسازد که شبیه یک فیلم تخیلی باشد.

شرکت تسلا هیچ تحقیقی درباره بازار فروش یک وانت تخیلی نکرده بود، به گفته ایلان ماسک. این حرکت به طور کامل از روند بازار وانت ها که همیشه اول با جمعیت خریدار بالقوه تست میشوند در تضاد است.

اما اگر مردم ظاهر این وانت را غیر عادی ببینند و حاضر به خریدش نباشند، برای ایده یک وانت عادی تر کاملا آماده است.

ماسک می‌گوید، ایده سایبرتراک ممکن است یک شکست کامل برای شرکت باشد، اما تسلا یک نقشه پشتیبان دارد.

منابع: