عارف اکبری

اگر اپل میخواهید باید استیو جابز باشید

استیو جابز یکی از بزرگترین الگو های موفقیت در کنار بیل گیتس و جف بزوز است. با وجود تمام بحث ها این افراد توانستند کارهای خارق العاده ای انجام دهند.
در این پست میخواهیم یک روش ساده که از مقاله ای درباره راز استیو جابز از وبسایت تکباران برداشته شده است را آموزش دهیم.

برای زندگی روزمره

یک کاغذ بردارید، ۱۰ هدف خود از زندگی را بنویسید. اگر بیشتر هم شد اشکال نداره. بعد فرض کنید فقط یکی از این اهداف را میتوانید انجام دهید، کدام یک را انتخاب می کنید؟
بعد از انتخاب آن هدف تمام برنامه ریزی زندگی خود را برای رسیدن به آن بچینید.
اینکار باعث می‌شود تمرکز شما بیشتر باشد و در نتیجه سریعتر به آن هدف می رسید. پس از فتح اولین قله، قله های بعد آسان تر میشود.
پس از رسیدن به هر هدف میتوانید دوباره اینکار را انجام دهید.

برای یک کسب و کار

میتوانید از استراتژی های استیو جابز در هدف گزاری و برنامه ریزی کسب و کار خود بهره بگیرید.
برای مثال میتوانید از روش 100 تای برتر برای تصمیم گیری های کلان و انتخاب ایده استفاده کنید.

100 تای برتر

"جلوی تخته وایت برد وای می ایستاد روبه روی کارمندانش.و پیشنهاد هایی برای کار بعدی که اپل باید انجام بدهد مینوشت. بعد اون هایی که به اصطلاحی “احمقانه” بودند را حذف می کرد.تا به ۱۰ ایده برسند. و ۷ تای پایین را حذف میکرد تا به لیست پایانی دست پیدا کنه." به نقل از تکباران

تنها نکته تمرکز است. به همین سادگی.

منابع: